For excellence in education, sciences and arts

Летни стипендиантски срещи

Всяка година Американска фондация за България организира 10-дневна лятна среща за своите стипендианти. По време на срещата се провеждат лекции на разнообразни теми, прожекции на филми, срещи с интересни хора, походи, съвместни проекти, игри. Идеята е стипендиантите да се запознаят помежду си и да се създаде дух на общностна принадлежност, както и контакт в неформална среда между учениците с високи успехи от различни краища на България.

Актуално

Приемът на кандидатури за ученически стипендии за настоящата учебна година е вече затворен! Одобрените кандидати ще бъдат обявени в секция "Новини" през първата половина на декември.


Мобилна версия