For excellence in education, sciences and arts

Летни стипендиантски срещи

Всяка година Американска фондация за България организира 10-дневна лятна среща за своите стипендианти. По време на срещата се провеждат лекции на разнообразни теми, прожекции на филми, срещи с интересни хора, походи, съвместни проекти, игри. Идеята е стипендиантите да се запознаят помежду си и да се създаде дух на общностна принадлежност, както и контакт в неформална среда между учениците с високи успехи от различни краища на България.

Актуално

Вторият транш на стипендиите в средното образование за учебната 2019/2020 г. е преведен.

Ако някой не е получил сумата си или има въпроси, нека се свърже с нас на office@afbulgaria.org


Мобилна версия