For excellence in education, sciences and arts

Подкрепа на студенти по реставрация

Американска фондация за България подкрепя български студенти по реставрация за осъществяването на курсови работи по курса „Реставрация и консервация на църковни стенописи.“ Подкрепени от програмата студенти са били Антония Ангелова, Борил Николов, Дона Златанова.