For excellence in education, sciences and arts

Подкрепа на студенти по реставрация

Американска фондация за България подкрепя български студенти по реставрация за осъществяването на курсови работи по курса „Реставрация и консервация на църковни стенописи.“ Подкрепени от програмата студенти са били Антония Ангелова, Борил Николов, Дона Златанова.

Актуално

Първият транш на стипендиите в средното образование 2019/2020 е преведен през март. Ако някой не е получил сумата си, нека се свърже с нас на office@afbulgaria.org.
Вторият транш ще бъде преведен през лятото.

АФБ ви призовава: Пазете се!


Мобилна версия