For excellence in education, sciences and arts

Подкрепа на студенти по реставрация

Американска фондация за България подкрепя български студенти по реставрация за осъществяването на курсови работи по курса „Реставрация и консервация на църковни стенописи.“ Подкрепени от програмата студенти са били Антония Ангелова, Борил Николов, Дона Златанова.

Актуално

Информация за стипендиите в средното образование за 2019/2020 учебна година

До 10 януари 2020 година може да кандидатствате в Конкурса за съфинансиране на извънкласна дейност.


Мобилна версия