For excellence in education, sciences and arts

Храм „Всих Светии“, Тетевен

С подкрепа от Нели и Робърт Гипсън, Американска фондация за България финансира реставрацията на икони на храма „Всих светии“ в град Тетевен.

Актуално

Информация за стипендиите в средното образование за 2019/2020 учебна година

До 10 януари 2020 година може да кандидатствате в Конкурса за съфинансиране на извънкласна дейност.


Мобилна версия