For excellence in education, sciences and arts

Реставрация на манастир „Св. Св. Петър и Павел“ гр. Лясковец

През 2014 година Американска фондация за България, с помощта на фондация „Тиандара“, осъществява дарение на стойност 35 хил. лв. за реставрация и строително-монтажна дейност в манастир „Св. св. Петър и Павел“, град Лясковец.

Актуално

Информация за стипендиите в средното образование за 2019/2020 учебна година

До 10 януари 2020 година може да кандидатствате в Конкурса за съфинансиране на извънкласна дейност.


Мобилна версия