For excellence in education, sciences and arts

Атон в българската култура и словесност

Американска фондация за България финансира проекта от 2006 г. От 2006 до 2009 година финансирането му се ощъществява чрез Нов български университет – департамент „Нова българистика“, а след самостоятелно от АФБ.

Като резултат на проекта са организирани няколко изложби и е създадено сдружението „Приятели на Света Гора, Атон – България“. Повече за проекта можете рзберете на официалния му сайт.

Мобилна версия