For excellence in education, sciences and arts

Провадия – солниците

Разкопките на праисторическо селище близо до град Провадия откриват следи от най-високо развитата цивилизация на Европейския континент, създадена на основата на добиването и търговията със сол. Откритията на археолозите са със световно значение.

Новини и снимки от солниците на Провадия можете да намерите на фейсбук страницата Праисторически солодобивен и градски център Провадия-Солницата.

Актуално

Информация за стипендиите в средното образование за 2019/2020 учебна година

До 10 януари 2020 година може да кандидатствате в Конкурса за съфинансиране на извънкласна дейност.


Мобилна версия