For excellence in education, sciences and arts

Енциклопедия "Дарителството"

Американска фондация за България е спомоществовател на пълното тритомно издание на енциклопедия "Дарителството". Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951″. Изданието е осъществено в партньорство с Български дарителски форум от екип от Института по история към Българска академия на науките под редакцията и съставителството на проф. Веска Николова и доц. Росица Стоянова.

Изданието се състои от три тома. Първи и втори том представят по азбучен ред информация за индивидуални дарители, създали фондове и фондации в България от края на XIX до средата на XX век. В том III са представени фондове, управлявани от държавни и частни институции.

Енциклопедия „Дарителството“ представя дарителската история и традиции на Третото българско царство в повече от 2000 отделни статии.

В рамките на Летните стипендиантски срещи, всяка година стипендиантите на Американска фондация за България представят и превеждат на чужди езици избрани от тях статии от енциклопедията.