For excellence in education, sciences and arts

"120 лица" на Хубен Черкелов

Този проект е съставен от 120 едноформатни живописни работи, изпълнени в сложна съвременна техника, изведена до съвършенство в ателието на художника Черкелов. Образите са на Захари Зограф, Константин Бранкузи, Иван Вазов, Бенджамин Франклин, Гьоте, Галилей, Иван Милев и още десетки други реални личности и легендарни фигури на различни култури и исторически наративи. Те са подбрани тъкмо в портретите, които в разни епохи стари и по-нови банкови системи са определили като подходящи за използване върху парични знаци. А сега, в първото десетилетие на XXI век, от парите и свръх-тиражните изображения, Хубен Черкелов извежда тези лица отново върху канавата на художественото платно и ги фиксира в уникални портрети. Той ги потопя в своя стил и подчинява всички 120 образа на една естетическа линия, която прави творбата внушително еднородна и многогласна едновременно.

Александър фон Хумболт, Йосип Броз Тито, Джон Адамс, Кортес, Алберт Айнщайн, Веласкес, Коперник, Белини... герои на историята, творци, политици, пътешественици, войнстващи революционери или пацифисти, всички тези персонажи са станали веднъж сюжет на изобразителното и дизейнерско решение на паричния апарат, а сега лицата им за втори път преживяват графична интерпретация. Срещаме се с един български автор, който пренася през океана традиции, свързани с византийската иконография, работата в импасто, с изкуството на мозаечния портрет и многослоестата живопис, с палимпсестите, натрупвани с векове по стените на храмовете, върху пергаментите, както и традиции конкретно на българската живопис и  иконопис.

Акрилната живопис на Черкелов с мощно използване на златна и сребърна основа и слоест контур сродява култури, прави възможен диалога между чужди една на друга сфери на човешка дейност. Карл Маркс, Христофор Колумб, Нико Пиросмани, Паисий Хилендарски, Омир, Симон Боливар, Мануел де Фая... тези имена и лица чертаят сложна траектория, която кара съвременния зрител да мисли върху много теми и проблеми на историята, на концепциите за бъдещето. И най-вече, художникът ни позволява да усетим скъпоценността на уникалното, на неповторимото, което би трябвало да остава дори и в най-стандартизираната, тиражираща индустрия. Конфекцията на съвременните производства и инфлацията на валути, стойности, парични знаци, не би трябвало да изчерпва неповторимо и присъщо само на човешката природа богатство – това на идеите и духа.

Изложбата на Хубен Черкелов е представена от Сдружение „Проект А“ и се реализира с финансовата подкрепата на „Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“. Осъществява се в партньорство със Столична община и с подкрепата на Аерогара София. Част е от национално представяне на проекта 120 ЛИЦА със следващо гостуване в град Самоков.

Откриването ще бъде на 21 февруари 2018 г., сряда, от 18:30 ч., в Археологическия музей на ул. „Съборна” 2.

Актуално

Първият транш на стипендиите в средното образование 2019/2020 е преведен през март. Ако някой не е получил сумата си, нека се свърже с нас на office@afbulgaria.org.
Вторият транш ще бъде преведен през лятото.

АФБ ви призовава: Пазете се!


Мобилна версия