For excellence in education, sciences and arts

Техническа помощ за Националния исторически музей

През 2007 година Американска фондация за България предоставя техническа помощ на Националния исторически музей на стойност 22 500 лв. ( ДВД устройства, фотографска телевизионна техника).

Актуално

Информация за стипендиите в средното образование за 2019/2020 учебна година

До 10 януари 2020 година може да кандидатствате в Конкурса за съфинансиране на извънкласна дейност.


Мобилна версия